мъже

Как се обича мъж

Размисли след „Пиафе" и няколко среднощни кафета